Kullanıcı Komutları (Usercmds)

Admin: Sunucunun admin bilgisini görmek için kullanılır.
Kullanım: /admin

Away: Sunucuda whois bilgimize meşgul mesajı eklemek ve eklenen meşgul mesajını silmek için kullanılır.
Kullanım1: /away mesaj => Meşgul mesajı ekler.
Kullanım2: /away => Ekli olan meşgul mesajını siler.
Not: Sunucumuzda away mesajı en fazla 400 karakter olabilir. (/version => Awaylen=400)

Credits: UnrealIRCd yapımında tüm emeği geçenlerin listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /credits

Cycle: Belirtilen kanal(lar)dan çıkıp tekrar girmek için kullanılır.
Kullanım: /cycle #kanal
Örnek: /cycle #Red
Örnek: /cycle #Red,#Londra
Not: /cycle kanal komutu //part #kanal | /join #kanal komutlarının tek komuta indirgenmiş halidir. Bulunmadığımız bir kanal için Cycle komutunu uygular isek, belirtilen kanala sadece giriş yaparız.
Not: Kanal girişine şifre koyulmuş (+k) kanallara Cycle komutu ile giriş yapılamaz. Çünkü Cycle komutunun kullanımında şifre parametresi yer almaz.

Helpers: Sunucuda bulunan yardım görevlilerinin listesini, sayısını ve meşgul durumlarını görmek için kullanılır.
Kullanım: /helpers
Not: Sunucumuzda /helpers komutu kullanılmamaktadır.

Dccallow: DCC yolu ile, virüs ihtimali olan dosya uzantılarının bize gönderilmesi sunucu tarafından engellenir.
Engellenen dosya uzantılarının, belirtilen nick tarafından bize gönderilmesine izin vermek için kullanılır.
Bu dosya uzantıları; Sunucuda Dccdeny komutu ile sunucu yöneticileri tarafından yasaklanan dosya uzantılarıdır. Bunlar genellikle .js, .pl, .exe, .dll, .doc, .lnk uzantılarıdır.
Kullanım1: /dccallow +nick veya /dccallow nick => Kullanıcıyı dccallow listesine eklemek için kullanılır.
Örnek: /dccallow +Londra
Örnek: /dccallow +Londra +Eti
Kullanım2: /dccallow -nick => Kullanıcıyı dccallow listesinden silmek için kullanılır.

Invite: Herhangi bir kullanıcıyı, kanala davet etmek için veya hangi kanalların davet listesinde olduğumuzu öğrenmek için kullanılır.
Kullanım1: /invite nick #kanal
Örnek: /invite Londra #Red
Kullanım2: /invite

Ison: Kullanıcının sunucuda olup olmadığını görmek için kullanılır.
Kullanım: /ison nick
Örnek: /ison Londra
Örnek: /ison Londra Eti
Not: Ison komutu için belli bir nick limiti yoktur. 510 mb’lik veri kadar nick kontrol edilebilir.

Join: Kanala giriş yapmak için kullanılır.
Kullanım: /join #kanal
Örnek: /join #Red
Örnek: join #Red,#Londra
Not: Sunucumuzda join komutu ile aynı anda en fazla 30 kanala giriş yapılabilir. (/version => Chanlimit=#:30)

0: Tüm kanallardan çıkmak için kullanılır.
Kullanım: /join 0

n: Join komutunun uygulandığı pencerenin, komutu uyguladıkdan sonra da açık kalarak girilen kanalın penceresine geçilmesini engellemek için kullanılır.
Kullanım: /join -n #kanal
Örnek: /join -n #Red
Örnek: /join -n #Red,#Londra

i: En son davet edildiğimiz kanala giriş yapmak için kullanılır.
Kullanım: /join -i

Kick: Herhangi bir kullanıcıyı kanaldan atmak için kullanılır.
Kullanım: /kick #kanal nick sebep
Örnek: /kick #Red Londra sebep

Not: Sunucumuzda kick sebebi olarak yazılacak metin en fazla 400 karakter olabilir. (/version => Kicklen=400)

Knock: Invite (+i) modunda olan bir kanala, dışarıdan mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım: /knock #kanal mesaj
Örnek: /knock #Red Selam

License: UnrealIRCd’nin General Public License (GNA) lisans bilgilerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /license

Links: Ağ üzerinde bağlı olan online sunucu linklerinin isimleri, who numericleri ve açıklama bilgileri hakkındaki verileri görmek için kullanılır.
Kullanım: /links

List: Sunucuda kullanımda olan yani; O anda en az 1 kullanıcı bulunan, p veya s kanal modesi almamış olan kanalları görmek için kullanılır.
Kullanım: /list

Lusers: Online/Maximum kullanıcılar, kullanımda olan kanallar, bağlı IRCop’lar ve linkler hakkındaki sayısal bilgileri görmek için kullanılır.
Kullanım: /lusers

Map: Ağ üzerindeki, bağlı linklerin numericlerini, kullanıcı sayılarını ve bağlantı türünü grafiksel bir harita şeklinde görmek için kullanılır.
Kullanım: /map


Mode: Nickimizin veya yetkili olduğumuz kanalın modlarını değiştirmek için kullanılır.
Kullanım1: /mode nick ±mode
Örnek: /mode Londra +R-h
Kullanım2: /mode #kanal ±mode
Örnek: /mode #Red +s-R
Kullanım3: /mode #kanal ±mode nick
Örnek: /mode #Red +q Londra
Not: Tek mode komutunda en fazla 12 mode/kip kullanılabilir. (/version => Modes=12)

Module: Sunucu modullerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /module


Motd: Sunucunun genel bilgilerini ve günün mesajını görmek için kullanılır.
Kullanım: /motd

Names: Kanalda kullanıcı listesini görmek için kullanılır.
Kullanım: /names #kanal
Örnek: /names #Red
Not: Names komutu uygulandığında veri olarak gelen liste, kanala en son giriş sırasına göre listelenir. Listenin en başında ki kullanıcı, kanala en son girmiş demektir.


Nick: Nick değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /nick yeninick
Örnek: /nick Londra
Not: Sunucumuzda nick uzunluğu en fazla 30 karakter olabilir. (/version => Nicklen=30)

Notice: Nick, kanal veya maska mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım1: /notice nick mesaj
Örnek: /notice Londra Selam
Örnek: /notice Londra,Eti Selam
Kullanım2: /notice #kanal mesaj
Örnek: /notice #Red Selam
Örnek: /notice #Red,#Londra Selam
Kullanım3: /notice +%@#kanal mesaj => Bu komutu kullanabilmek için kanalda en az voice (+) olmamız gerekir.
Örnek: /notice +#Red Selam => Selam yazısını kanalda +, %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.
Örnek: /notice %#Red Selam => Selam yazısını kanalda -%, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.
Örnek: /notice @#Red Selam => Selam yazısını kanalda @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.
Kullanım4: /notice &~#kanal mesaj => Bu komutu kullanabilmek için kanalda en az operatör (@) olmamız gerekir.
Örnek: /notice &#Red Selam => Selam yazısını kanalda & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.
Örnek: /notice ~#Red Selam => Selam yazısını kanalda sadece ~ prefixine sahip kullanıcılar görebilir.
Kullanım5: /notice -$mask mesaj => Bu komutu kullanabilmek için sunucu yöneticisi olmamız gerekir. Gönderilen mesaj status penceresinde gösterilir.
Örnek: /notice -$*.Londra.com Keyifli sohbetler dileriz.
Not: Sunucumuzda notice komutu ile aynı anda en fazla 20 nick ve kanala mesaj gönderilebilir. (/version => Maxtargets=20)
Not: Bazı eski clientlerde (ircll) notice komutu /qutoe notice şeklinde kullanılabilir.


Part: Kanaldan çıkış yapmak için kullanılır.
Kullanım: /part #kanal sebep
Örnek: /part #Red İyi çalışmalar.
Örnek: /part #Red,#Londra
Not: Kanal belirtmeden /part komutunu kullanır isek; Part komutunu uyguladığımız pencerede ki kanaldan çıkış yaparız.

All: Bulunduğumuz tüm kanallardan çıkmak için kullanılır.
Kullanım: /partall

Ping: Nickin, kanalın veya sunucunun bağlantısını test etmek için kullanılır. Sunucular düzenli olarak kullanıcılara Ping komutunu uygular.
Ping komutuna cevap veremeyen kullanıcıların bağlantıları, Ping timeout hatası ile koparılır.
Kullanım1: /ping nick
Örnek: /ping Londra
Örnek: /ping Londra,Eti
Kullanım2: /ping #kanal
Örnek: /ping #Red
Örnek: /ping #Red,#Londra
Kullanım3: /ping sunucu
Not: Herhangi bir kanalda ping komutunu kullanabilmek için, o kanalda en az voice (+) olmamız gerekir.
Not: Ping komutu ile CTCP Ping komutu farklıdır.

Pong: Sunucu tarafından gönderilen Ping komutuna verilen cevaptır. Bağlantının aktif olduğunu belirtir.

Privmsg: Nick, kanal veya maska mesaj göndermek için kullanılır.
Kullanım1: /privmsg nick mesaj
Örnek: /privmsg Londra Selam
Örnek: /privmsg Londra,Eti Selam
Kullanım2: /privmsg #kanal mesaj
Örnek: /privmsg #Red Selam
Örnek: /privmsg #Red,#Londra Selam
Kullanım3: /privmsg +%@#kanal mesaj => Bu komutu kullanabilmek için kanalda en az voice (+) olmamız gerekir.
Örnek: /privmsg +#Red Selam => Selam yazısını kanalda +, %, @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.

Örnek: /privmsg %#Red Selam => Selam yazısını kanalda %,@, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.
Örnek: /privmsg @#Red Selam => Selam yazısını kanalda @, & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.
Kullanım4: /privmsg &~#kanal mesaj => Bu komutu kullanabilmek için kanalda en az operatör (@) olmamız gerekir.
Örnek: /privmsg &#Red Selam => Selam yazısını kanalda & ve ~ prefixlerine sahip kullanıcılar görebilir.
Örnek: /privmsg ~#Red Selam => Selam yazısını kanalda sadece ~ prefixine sahip kullanıcılar görebilir.
Kullanım5: /privmsg -$mask mesaj => Bu komutu kullanabilmek için sunucu yöneticisi olmamız gerekir. Gönderilen mesaj status penceresinde gösterilir.
Örnek: /privmsg -$*.Londra.com Keyifli sohbetler dileriz.
Not: Sunucumuzda privmsg komutu ile aynı anda en fazla 20 nick ve kanala mesaj gönderilebilir. (/version => Maxtargets=20)
Not: Bazı eski clientlerde (ircll) privmsg komutu /qutoe privmsg şeklinde kullanılabilir.

Quit: Bulunduğumuz sunucudan çıkmak için kullanılır.
Kullanım: /quit mesaj veya /quit


Rules: Sunucu kurallarını görmek için kullanılır.
Kullanım: /rules

Setname: Nickimizin fullname (realname, setname) kısmını değiştirmek için kullanılır.
Kullanım: /setname mesaj
Örnek: /setname bristol

Silence: Kullanıcının, kanallar dışında bize ulaşmasını engellemek için kullanılır. Ignore komutunun IRCd tabanlı halidir. Aynı işlevi görür.
Kullanım1: /silence +Nick!Identd@Host => Kullanıcıyı silence listesine eklemek için kullanılır.
Örnek: /silence +Londra!*@*
Kullanım2: /silence -Nick!Identd@Host => Kullanıcıyı silence listesinden silmek için kullanılır.
Örnek: /silence -Londra!*@*
Kullanım3: /silence => Silence listesini görmek için kullanılır.
Not: Tek silence komutunda bir kullanıcı eklenebilir veya silinebilir.
Not: Silence listesinde aynı anda en fazla 10 kullanıcı olabilir. (/version => Silence=10)

Stats: Sunucu hakkında çeşitli kipler aracılığıyla bilgi almak için kullanılır.
Kullanım: /stats kip => Bu komutu kullanabilmek için sunucu yöneticisi olmamız gerekir.
Not: Stats kiplerini görmek için /stats komutu kullanılır.


Time: Bulunduğumuz veya belirtilen linkin zaman bilgisine ulaşmak için kullanılır.
Kullanım1: /time => Bulunduğumuz linkin zaman bilgisine ulaşmak için kullanılır.
Kullanım2: /time link => Belirtilen linkin zaman bilgisine ulaşmak için kullanılır.


Topic: En az 1 kullanıcıya sahip ve +s modunda olmayan kanalların topiclerini görmek için kullanılır.
Bulunduğumuz kanalların topicleri kanal penceresinde, bulunmadığımız kanalların topicleri status penceresinde gözükür.
Metin belirterek kullanıldığında ise, kanal topicini değiştirmek için kullanılır. Topici değiştirebilmek için, topic kilidinin deaktif olması gerekir.
Kullanım1: /topic #kanal
Örnek: /topic #Red
Kullanım2: /topic #kanal mesaj
Örnek: /topic #Red Eti Eti Eti!
Not: Sunucumuzda topic olarak yazılacak mesaj en fazla 400karakter olabilir. (/version => Topiclen=400)

Userhost: Online olan nickin, away olup olmadığını, identd ve host bilgilerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /userhost nick
Örnek: /userhost Londra
Örnek: /userhost Londra Eti
=: Kullanıcının online olduğunu belirtir.
-: Kullanıcının away konumunda olduğunu belirtir.
+: Kullanıcının away konumunda olmadığını belirtir.
*: Kullanıcının sunucu yöneticisi olduğunu belirtir.

Userip: Online olan nickin, away olup olmadığını, identd ve ip bilgilerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /userip nick
Örnek: /userip Londra
Örnek: /userip Londra Eti
=: Kullanıcının online olduğunu belirtir.
-: Kullanıcının away konumunda olduğunu belirtir.
+: Kullanıcının away konumunda olmadığını belirtir.
*: Kullanıcının sunucu yöneticisi olduğunu belirtir.
Version: Sunucuda kullanılan IRCd ve özelliklerini öğrenmek için kullanılır.

Kullanım: /version


Vhost: Sahte host kullanmak için kullanılır:
Kullanım: /vhost giriş şifre
Örnek: /vhost LondRa 123456


Watch: Kullanıcıyı izleme listesine eklemek için kullanılır. Notify komutunun IRCd tabanlı halidir. Aynı işlevi görür.
Eklenilen kullanıcı, sunucuda online veya offline olduğunda uyarı almamızı sağlar.
Kullanım1: /watch +nick => Kullanıcıyı watch listesine eklemek için kullanılır.
Örnek: /watch +Londra
Örnek: /watch +Londra +Eti
Kullanım2: /watch -nick => Kullanıcıyı watch listesinden silmek için kullanılır.
Örnek: /watch -Londra
Örnek: /watch -Londra -Eti
Kullanım3: /watch => İzleme listesinde, online olan kullanıcıları görmek için kullanılır.
Not: Watch listesinde aynı anda en fazla 128 kullanıcı olabilir. (/version => Watch=128)


Who: Kullanıcıları çeşitli parametreler yoluyla listelemek için kullanılır.
Parametreler;
±c #kanal
±n Nick
±u Identd
±h Host
±a
±m Usermode
±g Fullname (setname, realname)
±s Link
±i ip
+I nick
+R nick
+M
Kullanım: /who ±parametre veri

Whois: Kullanıcının, nickini, identdini, hostunu, fullnamesini, girdiği kanalları, sunucuya bağlandığı linki ve nick durumunu öğrenmek için kullanılır.
Kullanım: /whois nick
Örnek: /whois Londra
+: Kullanıcının kanalda voice yetkisinde olduğunu belirtir.
%: Kullanıcının kanalda halfoperatör yetkisinde olduğunu belirtir.
@: Kullanıcının kanalda operatör yetkisinde olduğunu belirtir.
&: Kullanıcının kanalda soperatör yetkisinde olduğunu belirtir.
~: Kullanıcının kanalda founder yetkisinde olduğunu belirtir.
!: Kullanıcının /mode nick +p komutunu kulladığını belirtir. Bu bilgiyi görmek için sunucu yöneticisi olmak gerekir.
?: Kanalın +s modunda olduğunu belirtir. Bu bilgiyi görmek için sunucu yöneticisi olmak gerekir.
Not: Aynı linkden girilen kullanıcıya whois komutu uygulandığında, kullanıcının idle süresi gözükür.
Farklı linklerden bağlanan kullanıcının idle süresini görmek için /whois nick nick komutu kullanılır.

Whowas: Kullanıcıya ait geçmiş online bilgilerini öğrenmek için kullanılır.
Sunucu yoğunlaştıkça, server veri tabanı bu bilgileri tutmakda zorluk yaşar ve her zaman istenilen bilgileri vermeyebilirler.
Kullanım: /whowas nick verisayısı
Örnek: /whowas Londra => Londra nickine ait tüm geçmiş online bilglerini görmek için kullanılır.
Örnek: /whowas Londra 2 => Londra nickine ait geçmiş online bilgilerinin ilk 2 tanesini görmek için kullanılır.

Info: Sunucunun coder ve en son bağlantı kurduğu zamanı görmek için kullanılır.
Kullanım: /info

Dalinfo: Sunucunun tarihsel kredilerini görmek için kullanılır.
Kullanım: /dalinfo

Kullanıcı Komutları (Usercmds) hakkında IRCd’den yardım almak için /helpop ?usercmds komutu kullanılır.

Dost Siteler Sohbet Odaları - Sohbet Siteleri - Mobil Sohbet - Chat Sohbet